Hľadaný výraz: Hebr 12,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Nech nik nie je smilník alebo sveták ako Ezau, ktorý za jediný pokrm predal svoje prvorodenstvo.

1

mail   print   facebook   twitter