Hľadaný výraz: Hebr 11,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery.

1

mail   print   facebook   twitter