Hľadaný výraz: Hebr 11,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť; nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu.

1

mail   print   facebook   twitter