Hľadaný výraz: Hebr 11,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie, vzkriesenie.

1

mail   print   facebook   twitter