Hľadaný výraz: Hebr 11,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov.

1

mail   print   facebook   twitter