Hľadaný výraz: Hebr 11,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 S vierou slávil Veľkú noc a kropenie krvou, aby sa zhubca nedotkol prvorodených.

1

mail   print   facebook   twitter