Hľadaný výraz: Hebr 11,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 S vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu; vydržal, akoby videl neviditeľného.

1

mail   print   facebook   twitter