Hľadaný výraz: Hebr 11,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Keď Mojžiš dospel, s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcéry.

1

mail   print   facebook   twitter