Hľadaný výraz: Hebr 11,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 S vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pôvabné, a nebáli sa kráľovho rozkazu.

1

mail   print   facebook   twitter