Hľadaný výraz: Hebr 11,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť.

1

mail   print   facebook   twitter