Hľadaný výraz: Hebr 11,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia

1

mail   print   facebook   twitter