Hľadaný výraz: Hebr 11,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.

1

mail   print   facebook   twitter