Hľadaný výraz: Hebr 11,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh.

1

mail   print   facebook   twitter