Hľadaný výraz: Hebr 11,1-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. 2 Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. 3 Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné.

1

mail   print   facebook   twitter