Hľadaný výraz: Hebr 10,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Len sa rozpomeňte na prvé dni, keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení.

1

mail   print   facebook   twitter