Hľadaný výraz: Hebr 10,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov;

1

mail   print   facebook   twitter