Hľadaný výraz: Hebr 10,22-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. 23 Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. 24 Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom.

1

mail   print   facebook   twitter