Hľadaný výraz: Hebr 10,19-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv, 20 tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo,

1

mail   print   facebook   twitter