Hľadaný výraz: Hebr 10,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

1

mail   print   facebook   twitter