Hľadaný výraz: Hebr 10,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keďže zákon je len tieň budúcich dobier, a nie vlastný obraz vecí, nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými bez prestania každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú.

1

mail   print   facebook   twitter