Hľadaný výraz: Hebr 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Anjelom zasa hovorí: „On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi.“

1

mail   print   facebook   twitter