Hľadaný výraz: Hebr 1,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: „Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“

1

mail   print   facebook   twitter