Hľadaný výraz: Hebr 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“?

1

mail   print   facebook   twitter