Hľadaný výraz: Hebr 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?

1

mail   print   facebook   twitter