Hľadaný výraz: Hebr 1,10-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 A: „Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú, 12 zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.“

1

mail   print   facebook   twitter