Hľadaný výraz: Hebr 12,5-6, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
5 a zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí jako synom: Môj synu, nepohŕdaj kázňou Pánovou ani neumdlievaj, keď si ním káraný!? 6 Lebo koho Pán miluje, toho kázni, a švihá každého, koho prijíma za syna.

1

mail   print   facebook   twitter