Vyhľadávaný výraz Hebr+12,5-6 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.