Hľadaný výraz: Hebr 12,5-6, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
5 És elfeledkeztetek-é az intésrõl, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha õ dorgál téged; 6 Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.

1

mail   print   facebook   twitter