Hľadaný výraz: Hebr 12,5-6, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou,ani neklesaj, keď ťa karhá, 6 lebo koho Pán miluje, toho prísne vychovávaa trestá každého, koho prijíma za syna.

1

mail   print   facebook   twitter