Hľadaný výraz: Hebr 12,5-6, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
5 A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám znie ako synom: Nepohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou, a neklesaj, keď ťa trestá; 6 lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a šľahá každého, koho prijíma za syna.

1

mail   print   facebook   twitter