Hľadaný výraz: Hebr 12,5-6, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: 'Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. 6 Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.'

1

mail   print   facebook   twitter