Hľadaný výraz: Hebr 12,5-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. 6 Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.“

1

mail   print   facebook   twitter