Hľadaný výraz: Hebr 11,5, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
5 באמונה לקח חנוך לבלתי ראותו המות ואיננו כי לקח אתו אלהים והועד עליו לפני הלקחו כי את האלהים התהלך׃

1

mail   print   facebook   twitter