Hľadaný výraz: Hebr 11,5, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
5 Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu.

1

mail   print   facebook   twitter