Vyhľadávaný výraz Hebr+11,4 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.