Hľadaný výraz: Hebr 11,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.

1

mail   print   facebook   twitter