Hľadaný výraz: Hebr 11,4, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, a Boh vydal o jeho daroch svedectvo; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.

1

mail   print   facebook   twitter