Hľadaný výraz: Hebr 11,4, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
4 Věrou lepší obět Bohu obětoval Abel, nežli Kain, skrze kteroužto svědectví obdržel, že jest spravedlivý, jakž sám Bůh darům jeho svědectví vydal. A skrze tu víru, již umřev, ještě mluví.

1

mail   print   facebook   twitter