Hľadaný výraz: Hebr 11,17, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
17 Vierou obetoval Abrahám Izáka, keď ho (Boh) skúšal. A jednorodeného priniesol obetovať, hoci prijal zasľúbenie,

1

mail   print   facebook   twitter