Hľadaný výraz: Hebr 1,8-9, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
8 Ámde a Fiúról [így]: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. 9 Szeretted az igazságot és gyûlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.

1

mail   print   facebook   twitter