Hľadaný výraz: Hebr 1,7, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
7 A o anjeloch hovorí: Ktorý činí svojich anjelov vetrami a svojich svätoslužobníkov plameňom ohňa.

1

mail   print   facebook   twitter