Hľadaný výraz: Hebr 1,7, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
7 A k anjelom hovorí: On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov plamenným ohňom;

1

mail   print   facebook   twitter