Hľadaný výraz: Hebr 1,7, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
7 A o andělích zajisté dí: Kterýž činí anděly své duchy, a služebníky své plamen ohně;

1

mail   print   facebook   twitter