Hľadaný výraz: Hebr 1,6, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
6 A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: 'Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!'

1

mail   print   facebook   twitter