Hľadaný výraz: Hebr 1,5, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
5 Lebo ktorému z anjelov povedal kedy: Môj Syn si ty; ja som ťa dnes splodil? A zase: Ja mu budem Otcom, a on mi bude Synom?

1

mail   print   facebook   twitter