Hľadaný výraz: Hebr 1,1-4, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. 2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach. 4 Stal sa o toľko dôstojnejším ako anjeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil.

1

mail   print   facebook   twitter