Hľadaný výraz: Hab 3,3-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Boh prichádza z Temanu a Svätý z vrchu Faran; - jeho veleba zakrýva nebesá a zem je plná jeho chvály. 4 A žiari ako svetlo, lúče mu vyrážajú z rúk, tam je schránka jeho sily. 5 Pred jeho tvárou kráča mor a vzápätí mu tiahne plameň. 6 Zastane a premeria zem, pozrie a zatrasie národmi; i rozpoltia sa večné vrchy a sklonia sa kopce odveké; má večné chodníky. 7 V trápení som videl stany Kušanu, trasú sa šiatre madiánskej krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter