Hľadaný výraz: Hab 3,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Pane, počul som tvoju správu, bál som sa, oživ, Pane, svoje dielo uprostred rokov, uprostred rokov daj vedieť; v hneve si pripomeň milosrdenstvo!

1

mail   print   facebook   twitter