Hľadaný výraz: Hab 3,16-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Počul som a chvelo sa mi vnútro, pri hrmote triasli sa mi pery, rozklad mi vnikal do kostí a nohy sa mi chveli. Spokojný budem v deň úzkosti, až príde národ, ktorý na nás útočí. 17 Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. 18 Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy. 19 Jahve, Pán, je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať po mojich výšinách. Zbormajstrovi. Na strunový nástroj.

1

mail   print   facebook   twitter