Hľadaný výraz: Hab 3,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 zazreli ťa, zvíjali sa vrchy, prevalila sa záplava vôd, priepasť vydala svoj hukot, vysoko dvíhala ruky.

1

mail   print   facebook   twitter